Category: DEFAULT

Twangyrs - Ail Symudiad - Rhy Fyr I Fod Yn Joci (Vinyl, LP, Album)

9 Replies to “ Twangyrs - Ail Symudiad - Rhy Fyr I Fod Yn Joci (Vinyl, LP, Album) ”

  1. Mae’r rhain yn ddolenni allanol ac yn agor mewn ffenest newydd Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o ladd ei wraig trwy ei saethu wedi bod yn rhy sâl i ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd. Mae.
  2. Ioan 1 Beibl William Morgan (BWM). 1 Yn y dechreuad yr oedd y Gair, a’r Gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair. 2 Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw. 3 Trwyddo ef y gwnaethpwyd pob peth; ac hebddo ef ni wnaethpwyd dim a’r a wnaethpwyd. 4 Ynddo ef yr oedd bywyd; a’r bywyd oedd oleuni dynion. 5 A’r goleuni sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch; a’r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred.
  3. Jul 25,  · Wales (Cardigan)/ Richard Jones (guitar, vocals) Wyn Jones (bass) Gareth Lewis (drums) Robert Newbold (drums, ) Kevin Bearne (drums) Robin Davis (guitar) Jim Saunders (guitar) Mathew.
  4. Mae’r rhain yn ddolenni allanol ac yn agor mewn ffenest newydd Mae Cyn Weinidog dros yr iaith Gymraeg wedi dweud fod y syniad o Lywodraeth Cymru yn symud i ffwrdd o radicaliaeth yn .
  5. Clywodd rheithgor yn achos llofruddiaeth Aamir Siddiqi ei bod yn debygol fod trydydd person wedi bod yn rhan o'r drosedd.
  6. yn bwysig, gan fod patrymau tywydd yn mynd yn fwy amrywiol yn sgil newid hinsawdd. Mae hyn yn cael effaith sylweddol ar bwysau’r cnydau, gan nad yw planhigion yn tyfu neu eu bod yn aeddfedu’n rhy gyflym. Mae hynny’n effeithio ar faint o gnydau sy’n gallu cael eu cynaeafu, ac ar ansawdd y cnwd.
  7. a’n pobl ifanc eisoes yn cyrraedd safonau uchel iawn a cheir enghreifftiau o arfer o’r radd flaenaf ym mhob rhan o’r wlad. Yma yng Nghymru, mae gennym lawer i fod yn falch ohono, ond cydnabyddir y gallwn, gyda’n gilydd, fod yn well byth. Gallwn gefnogi ein holl bobl ifanc i wneud y mwyaf o’u potensial, a byddwn yn gwneud hynny.
  8. Jan 31,  · Dywedodd, er ei fod yn croesawu’r adolygiad, fod y cyd-destun ar gyfer darparu rheilffyrdd yng Nghymru yn ‘gymhleth, ac yn rhanedig ac nid oes digon o gyllid yn cael ei neilltuo i wneud hynny’. Dywedodd ‘mae’r setliad datganoli diffygiol hwn yn sail i .
  9. Vinyl and CD 1 – 15 of Genre Sell This Version: CD: Meic Stevens: Bywyd Ac Angau ‎ (Cass, Album) Cwmni Fflach: CD: UK: Sell This Version: CC: Ail Symudiad: Rhy Fyr I Fod Yn Joci (Album) 2 versions: CC: UK: Sell This Version: Cadw'r Laith Yn Fyw ‎ (LP, 45) Cwmni Fflach: Ochr1 CC: UK: Sell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *